PHP manuál : function.ovrimos-result-all.html


ovrimos_result_all

ovrimos_result_all

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

ovrimos_result_all --  Prints the whole result set as an HTML table

Description

int ovrimos_result_all ( int result_id [, string format] )

ovrimos_result_all() prints the whole result set as an HTML table. Returns the number of rows in the generated table.

Example 1. Prepare a statement, execute, and view the result

<?php
$conn
= ovrimos_connect("db_host", "8001", "admin", "password");
if (
$conn != 0) {
    echo
"Connection ok!";
    
$res = ovrimos_prepare($conn, "select table_id, table_name
                                    from sys.tables where table_id = 7"
);
    if (
$res != 0) {
        echo
"Prepare ok!";
        if (
ovrimos_execute($res, array(3))) {
            echo
"Execute ok!\n";
            
ovrimos_result_all($res);
        } else {
            echo
"Execute not ok!";
        }
        
ovrimos_free_result($res);
    } else {
        echo
"Prepare not ok!\n";
    }
    
ovrimos_close($conn);
}
?>
This will execute an SQL statement and print the result in an HTML table.

Example 2. ovrimos_result_all() with meta-information

<?php
$conn
= ovrimos_connect("db_host", "8001", "admin", "password");
if (
$conn != 0) {
    echo
"Connection ok!";
    
$res = ovrimos_exec($conn, "select table_id, table_name
                                 from sys.tables where table_id = 1"
);
    if (
$res != 0) {
        echo
"Statement ok! cursor=" . ovrimos_cursor($res) . "\n";
        
$colnb = ovrimos_num_fields($res);
        echo
"Output columns=" . $colnb . "\n";
        for (
$i=1; $i <= $colnb; $i++) {
            
$name = ovrimos_field_name($res, $i);
            
$type = ovrimos_field_type($res, $i);
            
$len = ovrimos_field_len($res, $i);  
            echo
"Column " . $i . " name=" . $name . " type=" . $type . " len=" . $len . "\n";
        }
        
ovrimos_result_all($res);
        
ovrimos_free_result($res);
    }
    
ovrimos_close($conn);
}
?>

Example 3. ovrimos_result_all() example

<?php
$conn
= ovrimos_connect("db_host", "8001", "admin", "password");
if (
$conn != 0) {
    echo
"Connection ok!";
    
$res = ovrimos_exec($conn, "update test set i=5");
    if (
$res != 0) {
        echo
"Statement ok!";
        echo
ovrimos_num_rows($res)." rows affected\n";
        
ovrimos_free_result($res);
    }
    
ovrimos_close($conn);
}
?>


webmailWebmail


Zaujímavé linkyinzerat.sk - bezplatna inzercia, inzeraty, autobazar, reality

Slovak companies and manufacturers directory

Katalog slovenskych firiem a vyrobkov

Suppliers and products directory
 created by RealData (2005)
 www.realdata.sk  
Všetky ceny sú s 20% DPH.    Konverzny kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Ceny nezahŕňajú ročný udržiavací poplatok za doménu, ktorý platíme jednotlivým správcom domén.

stránka vygenerovaná za 0.1192s

webhosting zaregistrujte si domenu